گروه بنگاه‌ها: بیمه معلم در آستانه ماه محرم از محصول جدید خود رونمایی می‌کند.به گزارش روابط عمومی‌ بیمه معلم در بخشی از این طرح‌ها، مساجد، هیات‌های حسینی، تکایا، امام‌زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و مسوولیت بیمه معلم قرار خواهند گرفت.طرح بیمه معلم از یکسو پوشش آتش‌سوزی تکایا و از سوی دیگر بیمه مسوولیت هیات امنای مساجد و دارندگان هیات‌ها را در یک دوره یک‌ساله تحت پوشش قرار می‌دهد.خیرین همچنین می‌توانند در اجرای این طرح مساجد و تکایا را یاری کنند.

Source: بانک و بیمه