مکس بازرمن
استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد

از نخستین روزهای فارغ‌التحصیلی از نزدیک در جریان کار دنی بوده‌ام و با او درباره موضوعات بسیاری در زمینه کارش بحث کرده‌ایم. همچنین این فرصت را داشته‌ام که به‌صورت مشترک با او دوره‌ای درخصوص تصمیم‌گیری، برای مدیران یک شرکت بسیار بزرگ برگزار کنیم. با این حال، باوجود اینکه کاملا از نزدیک در جریان کار دنی بوده‌ام گمان می‌کنم کتاب «تفکر تند و کند»، کتابی بسیار جامع‌تر از آن چیزی است که من پیش‌بینی می‌کردم، به طوری‌که خیلی آسان می‌توان آن را به سه جلد کتاب تبدیل کرد. یک جلد آن توضیحی جامع درباره علت اصلی قضاوت و تصمیم‌گیری ما را بیان می‌کند. جلد دوم تاریخ مدرن روانشناسی قضاوت و تصمیم‌گیری و جلد سوم مجموعه‌ای خلاصه شده از تجربیات شخصی دنی در طول سال‌‌ها تحقیق و پژوهش در این زمینه است.


Source: دنیای اقتصاد