میزان/ بررسی هفتگی نرخ دلار آزاد در هفته گذشته نشان می دهد نرخ با رقم ۳ هزار و ۹۴۸ تومان در روز پنج شنبه ۱۳ مهرماه ماه به بیشترین رقم در هفته گذشته رسیده است.
روند هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد با درنظر گرفتن تعطیلات اول هفته نشان می دهد که نرخ در روز دوشنبه مهرماه سال جاری با رقم ۳ هزار و ۹۱۶ تومان کار خود را آغاز و در روز پنج شنبه ۱۳ مهرماه با نرخ 3 هزار و 298 تومان به کار خود پایان داده است.
روند قیمتی دلار در هفته گذشته نشان می دهد که نرخ در روز دوشنبه با رقم ۳ هزار و ۹۱۶ تومان کمترین رقم را تجربه کرده است و در روز پنج شنبه با روند صعودی و نرخ ۳ هزار و ۹۴۸ تومان بیشترین رقم در هفته گذشته بوده است.
نگاه کلی به نمودار هفتگی دلار نشان می دهد که نرخ از اوایل هفته با روند صعودی کار خود را آغاز کرده و این روند تا روز های پایانی هفته پابرجا بوده است.
لازم به ذکر است که روند قیمتی دلار از بیشترین نرخ تا کمترین نرخ، تفاوت قیمت ۳۲ تومانی داشته است.
گفتنی است میانگین نرخ دلار در هفته گذشته با درنظرگرفتن ۴ روز کاری رقم ۳ هزار و ۹۳۲ تومان بوده که نسبت به میانگین نرخ دلار در هفته قبل از آن …
Source: اخبار صرافی ها