دکتر نرسی قربان

کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی

بزرگ‌ترین اولویت در صنعت نفت و گاز کشور را باید در به‌روز رسانی آن دانست. این صنعت به‌واسطه مشکلات عدیده نظیر جنگ، تحریم و بسیاری دیگر، سال‌هاست که به‌روز نشده است، به‌نحوی که این عقب‌ماندگی تکنولوژیکی را می‌توان در حدود 30 سال تخمین زد. در نتیجه تمرکز بر این مهم و به‌دست آوردن تکنولوژی روز، در کنار جذب سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژه اولویت اول مجموعه وزارتخانه نفت است. کشور برای ایجاد چنین تحولی نیازمند سرمایه‌ای بیش از 200 میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاری هنگفتی که از طریق آن بتوان زمینه ورود بهترین شرکت‌های دنیا را مهیا کرد. نمی‌توان در کشوری با ذخایر نفت و گاز به این وسعت، بدون تعامل با شرکت‌های صاحبنام و تکنولوژی به نحو حداکثری از ظرفیت موجود بهره‌برداری کرد.


Source: دنیای اقتصاد