در صرافی ها هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و ۳۱۱ هزار و سکه طرح جدید یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به فروش رسید.
Source: اخبار صرافی ها