امروزچهارشنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۴هزار و ۳۳تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها