حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در نیمه اول دهه جاری، به بیش از دو برابر افزایش یافت. اما این افزایش از منظر ریالی رخ داد. حق بیمه تولیدی به دلار حتی با افت نیز روبه‌رو شد. علت اصلی این اتفاق آزادی فنر ارزی در ابتدای دهه 90 است. اطلاعات بیمه مرکزی نشان می‌دهد عملا رتبه ایران در طول این سال‌ها از منظر حق بیمه تغییری نکرده است. شاید اگر نرخ ارز به شکل تدریجی افزایش می‌یافت، شاخص‌های صنعت بیمه نیز ضربه کمتری از این جناح دریافت می‌کرد.

Source: بانک و بیمه