طرح ضربتی وام ازدواج به مدت دو هفته تا تاریخ 15 مهرماه تمدید شد. بانک مرکزی، باتوجه به اینکه برخی متقاضیان تعیین شعبه شده تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود در شعب بانک‌ها اقدام نکرده‌اند، این تصمیم را گرفته است. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، براساس تفاهمات به‌عمل آمده با ۱۱ بانک‌ مشارکت‌کننده در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج شامل بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر و پارسیان، این طرح تا تاريخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ تمديد شد. براین اساس به‌منظور تحقق اهداف طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، بانک مرکزی از تمام متقاضیان در صف بانک‌ها خواست نسبت به تکمیل مدارک خود در شعب، در اسرع‌وقت اقدام کنند.

Source: بانک و بیمه