مبینا بنی‌اسدی
دانشجوی مقطع دکترا

اتفاقی که اواخر سال گذشته در بازار بدهی بازار سرمایه رخ داد بیش از هر چیز برای تحلیل به یک نگاه جامعه‌شناسانه نیاز دارد. بازاری که معتقدیم نخبه‌ترین آدم‌ها در آن به فعالیت مشغولند، اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد که البته تبعات آن بیش از آنکه تخریبی باشد، در راستای اثبات دوباره آن بود که بازارهای مالی به هم متصلند و هر رخداد در یک بازار بر بازار دیگر تاثیر می‌گذارد.شاید لازم بود یک‌بار دیگر به اهالی بازار سرمایه ثابت شود که نگاه حذفی به بازارها و ابزارهای مالی، اگر حتی تاثیر کوتاه‌مدت مثبتی در راستای آنچه ما می‌خواهیم داشته باشد، در درازمدت و در حداقلی‌ترین تاثیر، جامعه را از یک ابزار یا بازار بالقوه تامین مالی محروم می‌کند.


Source: دنیای اقتصاد