رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی با بیان اینکه نظام بانکی تا این جای کار، نرخ سود مصوب بانک مرکزی را برای سپرده رعایت کرده است، گفت: انتشار اوراق با نرخ‌های معنادار می‌تواند مشکل‌ساز شود. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره سرنوشت اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی گفت: متناسب با دستور بانک مرکزی، اکنون فضای خوبی به لحاظ یکسان‌سازی پرداخت نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی برقرار شده است و بانک‌ها در شرایط حاضر برای کاهش هزینه‌های خود، نرخ سود سپرده را رعایت می‌کنند و فضای کلی حاکم، خوب است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی افزود: در این میان امیدواریم عامل و متغیر بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این بخشنامه، مشکل‌آفرین شود.

Source: بانک و بیمه