امیر شاملویی: پیشرفت اینترنت در جهان تاثیرات زیادی بر صنایع مختلف گذاشته است. پس از اقتصاد مشارکتی و تاثیراتی که گوشی‌های هوشمند و گسترش کاربران اینترنتی بر حمل‌ونقل‌ درون‌شهری و حتی بخش اقامت در جهان داشته‌اند، به نظر می‌رسد بخش خدمات مالی نیز از آثار آن بهره‌مند شود.

Source: دنیای اقتصاد