گروه بنگاه‌ها: پنجمین کنفرانس ملی روابط عمومی به‌خاطر آموزش و توسعه روابط عمومی حرفه‌ای از بانک تجارت قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این کنفرانس که در هتل المپیک برگزار شد به پاس تلاش این بانک در جهت آموزش و توسعه حرفه‌ای روابط عمومی با اهدای لوح تقدیر خطاب به ابراهیم کاظم‌پور، رئیس اداره روابط عمومی بانک تجارت از این بانک قدردانی شد. بنابراین گزارش استادان و مسوولان روابط‌عمومی سازمان‌ها و ارگان‌های سراسر کشور در این همایش شرکت داشتند. همایش روابط عمومی الکترونیک نیز در اردیبهشت سال‌جاری در دوازدهمین دوره خود به سبب فعالیت روابط عمومی بانک تجارت در آموزش و توسعه پایدار نیروهای انسانی خود از این بانک تقدیر کرده بود.

Source: بانک و بیمه