به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، حساب‌های مسدود کاسپین در حال باز شدن است. از اردیبهشت‌ماه روند ساماندهی کاسپین آغاز شده بود و تا مردادماه در جریان بود که با شکایت برخی سپرده‌گذاران عمده، متوقف شد.

Source: بانک و بیمه