امروزسه شنبه نهم آبان ماه۱۳۹۶قیمت انواع سکه در صرافی ها نسبت به روز گذشته با نوسان قیمت روبه روشد.
Source: اخبار صرافی ها