گروه بنگاه‌ها: برندگان پنجمين دوره قرعه‌کشي جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين معرفي شدند. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، پنجمين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين (بهار96) برگزار شد. در اين جشنواره تمامی دارندگان کارت‌هاي هديه اين بانک با حداقل مانده 250 هزار ريال در قرعه‌کشي شرکت داده شدند و جوايز ارزنده‌اي از جمله يک دستگاه خودرو پژو پارس، 12 کمک هزينه خريد دستگاه آي‌پد (20 ميليون ريالي) و 50 کارت هديه (5 ميليون ريالي) به برندگان تعلق يافت. جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين به‌صورت فصلي برگزار مي‌ شود و به ازاي هر 250 هزار ريال از مانده کارت هديه در هر روز، يک امتياز براي دارنده کارت هديه در نظر گرفته مي‌شود. برندگان هر دوره قرعه‌کشي بايد حداکثر تا پايان فصل بعد، اطلاعات مورد نياز را به مرکز ارتباطات نوين به شماره 48031000-021 اعلام کنند. دارندگان اين کارت‌ها براي آگاهي از شرايط قرعه‌کشي و اطلاع از برندگان هر دوره از جشنواره مي‌توانند به آدرس اينترنتي http:/ / micard.enbank.ir و يا بخش جشنواره کارت هديه در تارگاه اصلي بانک به آدرس اينترنتي http:/ / www.enbank.ir مراجعه کنند و با ثبت شماره 16 رقمي کارت هديه در قسمت محاسبه امتياز اين سايت، در صورت برنده بودن، نوع جايزه و در غير اين صورت، امتياز فعلي کارت هديه مورد نظر را مشاهده کنند.

Source: بانک و بیمه