گروه بنگاه‌ها: برگزیدگان دومین جشنواره رشد بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری ویژه نمایندگان شرکت بیمه‌کوثر معرفی شدند. در جشنواره مردادماه، نمایندگان در هفت سطح طبقه‌بندی و در هر سطح یک‌نفر به‌عنوان نماینده برتر انتخاب شد. مرتضی کامرانی از برگزیده شدن 10 نفر از نمایندگانی که در سطح خود به حد نصاب لازم رسیده و براساس میزان رشد، حائز رتبه‌های برتر شده‌اند، خبر داد و افزود: همچنین 10نفر از بیمه‌گذارانی که بیشترین میزان پرداختی را داشته‌اند و روش پرداخت آنها به‌صورت سالانه و 6‌ماه بوده است، به قید قرعه انتخاب شدند.

Source: بانک و بیمه