گروه بنگاه‌ها: به بهانه شصت و پنجمین سالگرد تاسیس بانک‌صادرات، ٦٥ طرح بزرگ ملی که طی سال‌های اخیر و با تامین اعتبار و حمایت این بانک به بهره‌برداری رسیده‌اند، معرفی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران طرح‌های مذکور با استفاده از اعتبارات ریالی به میزان ١٧ هزار میلیارد ریال، تسهیلات یورویی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بالغ‌بر ٨ میلیارد یورو، تسهیلات فاینانس به ارزش بیش از ٢ میلیارد یوآن و تسهیلات دلاری از محل حساب ذخیره ارزی بالغ‌بر ٢٦٧ میلیون دلار تامین مالی شده‌اند.

Source: بانک و بیمه