دکتر مهدی عسلی
اقتصاددان

با رای اعتماد بالای مجلس به مهندس زنگنه برای تصدی وزارت نفت این امید قوت گرفته که پس از آوار‌برداری در دوره دولت یازدهم از خرابی‌های دوره تحریم‌های گسترده و تنش‌های داخلی و بین‌المللی، سرانجام زمان انجام کارهای بنیادی در این صنعت فرا‌رسیده است. کارهایی که می‌تواند اثرات دامنه‌داری نه تنها در صنعت نفت بلکه در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد کشور داشته باشد. به نظر نگارنده این سطور، کشور در 30 سال گذشته و پس از پایان جنگ تحمیلی، در میان چیزهای دیگر، دو فرصت تاریخی را از دست داده است.


Source: دنیای اقتصاد