مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از به‌روزرسانی مجموعه مقررات ارزی خبر داد و گفت: «بنا به دستور معاون ارزی و در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها «مجموعه مقررات ارزی» در حال بازنگری است.»

Source: بانک و بیمه