هلند فین‌تک

بنیان تاریخی سیستم اقتصادی بر مبنای تبادل مستقیم کالاها یا خدمات به وسیله افراد، مبتنی بر سود دوجانبه است. تنها با ایجاد موسسات و پول، اقتصاد ما به تدریج مرکزی‌تر شده است. امروزه، از طریق انقلاب فناوری، بازگشتی به سوی اقتصاد غیرمحوری را مشاهده می‌کنیم که ارتباط برقرار کردن و تجارت بین افراد را ساده‌تر می‌کند. در زندگی روزمره مشتری، یک پدیده دیگر به وجود آمده است: «اقتصاد مشارکتی». ارتباطات نفر به نفر و سهیم شدن در مواردی همچون «ایربی‌اندبی» و «اوبر» مدل‌های کسب‌وکار فعلی را در صنایع مختلف به چالش می‌کشند. در بخش خدمات مالی نیز موارد بیشتر و بیشتری در حال رخ دادن هستند. امروزه آنها به اندازه کافی بزرگ شده‌اند که شایستگی منعکس شدن در سمت و سوی نقش‌آفرینان سنتی را داشته باشند. این موضوع به‌خصوص زمانی مهم می‌شود که پای پرداخت‌های مالی (مثلا از طریق پی‌پل، ونوم و اسنپ‌چت) یا وام‌دادن (مانند باشگاه وام‌دهی و کروفان) یا ارزیابی ریسک (مانند فرندشورنس و اینسپیر) پیش بیاید.


Source: دنیای اقتصاد