دنیای اقتصاد: موسسه رتبه‌سنجی مودیز، یکی از سه موسسه معتبر جهان در زمینه رتبه‌سنجی، چشم‌انداز بخش بانکداری کشور عمان را به «منفی» کاهش داد. به گزارش بلومبرگ، موسسه مودیز در توضیحی که برای این اقدام خود ارائه کرده، آورده است که علت این اقدام، کاهش توانایی دولت عمان در حمایت ازبانک‌های این کشور، ضعیف شدن رشد اقتصادی و سیاست‌های انقباضی در حوزه نقدینگی بوده است.

Source: بانک و بیمه