بانک‌هایی که در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی، برای وام اشتغال روستایی تعلل کنند و آنها را نزد خود نگه‌ دارند، باید به صندوق توسعه ملی سود پرداخت کنند. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با اعلام این خبر گفت: « این کار انجام می‌شود تا انگیزه برای نگه داشتن پول وجود نداشته باشد.»

Source: بانک و بیمه