اقتصاد , اقتصاد ایران , بازار بررسی نرخ دلار در ماه شهریور سال جاری نشان می دهد که در روز ۲۲ شهریور بیشترین قیمت را داشته است.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، بررسی نرخ ارز در یک ماه اخیر نشان می دهد که میانگین ارزش دلار به واسطه ۲۵ روز کاری در شهریور امسال رقم ۳ هزار و ۸۸۳ تومان بود و نسبت به مرداد ۲۲ تومان افزایش قیمت داشت.
بر اساس این خبر ، در این میان بالا ترین نرخ دلار در بازار آزاد به روز ۲۲ شهریور با رقم ۳ هزار و ۹۲۰ تومان مربوط می شود که نسبت به میانگین قیمت در مرداد ۳۷ تومان افزایش داشت. کمترین هم در روز اول شهریور با رقم ۳ هزار و ۸۳۳ تومان بود که ۵۱ تومان کمتر از میانگین شهریور بود. نرخ دلار در آخرین روز کاری ماه با رقم ۳ هزار و ۸۹۲ تومان به کار خود پایان داد.
به گزارش جامعه خبر ، روند قیمتی دلار در ابتدای ماه صعودی بود و با نوسان از اواسط ماه سیر نزولی داشت. در اواسط شهریور این نرخ از ۳ هزار و ۹۰۰ تومان عبور کرد و در اواخر ماه دوباره به ۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و تا پایان ماه ادامه یافت.
میزان
Source: اخبار صرافی ها