دنیای اقتصاد: در‌حالی‌که از ابتدای هفته برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین شده است، بررسی نرخ سود در سایر بازارها نشان می‌دهد که تنوع زیادی در این متغیر وجود دارد. نتایج این بررسی تحلیلی- میدانی حاکی از آن است که در برخی از بازارها نرخ سود موثر تفاوت قابل‌توجهی نسبت به نرخ سود تعیین‌شده در بازار پول دارد. این موضوع نشان می‌دهد که موانع ذهنی تحت تاثیر انتظارات در بازار پابرجا مانده؛ نکته‌ای که قائم مقام بانک مرکزی نیز از آن به‌عنوان یکی از عوامل چسبندگی نرخ سود یاد کرده بود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش از بازارهای کالایی و دارایی، نرخ سود موثر را با توجه به معیارهای «نرخ سود اسمی»، «میزان تسهیلات» و «میزان و نحوه بازپرداخت» محاسبه کرده است. براساس این نتایج، فراوانی اکثر نرخ‌ها در سطح 22 درصد بوده که این رقم فاصله معناداری از نرخ تعیین‌شده برای سود سپرده و نرخ تورم دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار اصلاحات ساختاری برای کاهش فاصله نرخ سود با نرخ تورم، لازم است که سیاست‌گذاری در مدیریت انتظارات و تعدیل انتظارات متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. به اعتقاد کارشناسان، در صورت همسو نبودن این انتظارات با اهداف تعیین‌شده، حتی اگر شیوه و ابزار به‌کارگرفته برای اصلاح نرخ سود بهترین گزینه موجود برای سیاست‌گذار باشد، در عمل نمی‌تواند منجر به نتایج مطلوب شود.


Source: بانک و بیمه