علی طهماسبی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در چند ماه اخیر از چند منظر در معرض توجه ویژه قرار گرفته است. نخست اینکه تابستان، موعد مجامع بانک‌هاست و دوم، موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌ها، آنها را در بین اخبار پربازدید قرار داده بود. اما در صدر این اخبار، نقش بانک مرکزی در این اتفاقات بود که در معرض سوال پرسش‌گران مختلفی از خبرگان و مسوولان تا رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی پيرامون مرجع تدوين استانداردهاي گزارشگري بانك‌ها منتشر کرده است و این نوشتار نیز در همین راستا، به‌دنبال آن است که صرفا در موضوع اتفاقات مجامع بانک‌ها پیرامون صورت‌های مالی آنها، نقش بانک مرکزی و سایر بازیگران را تبیین کند تا با روشن‌شدن وظیفه هر یک از ارکان مربوطه، قاعده بازی در غائله گزارشگری بانک‌ها را شرح دهد.

Source: بانک و بیمه