پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شرکت های صادرات محور از طریق این سیستم بانکی به راحتی و بدون دردسر می توانند عملیات ارزی خود را انجام بدهند. پیش از این، نقل و انتقالات از طریق سیستم صرافی ها یا از طریق معدود بانک هایی مثل بانک ملی که در خارج از ایران شعب داشتند انجام می گرفت.
Source: اخبار صرافی ها