دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی در سال 1396 را مشخص کرد. به گفته او، شبکه بانکی در سال‌جاری قادر است بالغ‌بر ۶۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کند، این در حالی است که در سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای پیرامون تسریع روند پرداخت تسهیلات برای رونق تولید در سال‌جاری به هم‌اندیشی پرداختند. یکی از محورهای اصلی این جلسه موضوعات پیرامون بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که بر این اساس سیف به این نکته اشاره کرد که در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد.

Source: بانک و بیمه