فوربس
مارگارت هریست

کارآفرینان شرکت‌های خدمات مالی می‌گویند کسب‌وکارهایی که در حال انجام دادن آن هستند، بیش از آنچه بانک‌های غربی در مورد سهم بازار خود نگرانی دارند، ثمرات خواهند داشت. آنان معتقدند که به ایجاد یک طبقه متوسط جدید در جهان در حال توسعه کمک می‌کنند که نتایج عظیمی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. اسکات پیکن، موسس و مدیرعامل «ولث مایگریت» که یک شرکت سرمایه‌گذاری در املاک است و در حوزه فین‌تک نیز آشنایی دارد، می‌گوید: «میلیاردها نفر در جهان وجود دارند که به یکدیگر متصل نیستند، بنابراین آنها به‌طور موثری درون اقتصاد جایی ندارند. اگر 7 میلیارد نفر روی کره زمین زندگی کنند و تنها 2 میلیارد نفر از نظر اقتصادی فعال باشند، چه می‌شود اگر این میزان سه برابر شود؟»


Source: دنیای اقتصاد