همایشی با عنوان «تحول پرداخت فروشگاهی» و شعار «به‌سوی پرداخت‌های هوشمند و یکپارچه» با حضور مشاوران برگزیده‌ بین‌المللی، مدیران و کارشناسان ارشد نظام پرداخت، بانکی، اصناف و نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات پرداخت به میزبانی شرکت توسن‌تکنو برگزار می‌شود.

Source: بانک و بیمه