بانک ملت به آن دسته از معرفی‌شدگان سازمان بهزیستی که قصد اشتغالزایی دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

Source: بانک و بیمه