بانک های توزیع دینار برای زائران اربعین
ایسنا| زائران اربعین می توانند در پایانه های مرزی در کنار دریافت ریال از کانال های بانکی برای تأمین دینار عراق نیز استفاده کنند. تا سال گذشته که ارز مسافرتی حذف نشده بود زائران می توانستند تا ۲۰۰دلار را با نرخ مبادله ای دریافت کنند، اما برای سال جاری توزیع دلار مبادله ای به روال قبل انجام نخواهد شد. براین اساس زائران می توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و درواقع از صرافی ها تهیه کنند اما در جریان هماهنگی هایی که برای ارایه خدمات بانکی در پایانه های مرزی به ویژه در استان های محل تردد زائران انجام شده است، برخی بانک ها نسبت به ارایه دینار به زائران اقدام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد بانک تعاون اسلامی عراق و بانک شهر است که زائران از طریق باجه های این بانک و بدون کارمزد در چهار پایانه مرزی در ایام اربعین زائران می توانند دینار دریافت کنند. همچنین سقف برداشت خودپردازها از بانک ها از ۲۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته این تغییر در خودپردازهای بانک های مستقر در ایلام، کرمانشاه و خوزستان اعمال می شود.
فرآیند ثبت نام د …
Source: اخبار صرافی ها