فعالیت صرافی های غیر مجاز
 ناشی از ضعف نظارت است
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برای برخورد با صرافی های غیرمجاز ضعف قانونی نداریم و بیشتر مشکل، به حوزه اجرا و نظارت بازمی گردد. وی در خصوص ضعف قانون پیرامون برخورد با صرافی های غیر مجاز اظهار داشت: چندین ده سال است که این فعالیت ها را شاهد هستیم و اگر مشکل ضعف قانون است، چرا اینهمه سال برای اصلاح قانون کاری انجام نشده است؛ اینها بیشتر نوعی فرار از واقعیت های موجود است و بنظرم بیشتر مشکل، در اجرا و نظارت است. وی عنوان کرد: قوانین موجود می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای کنونی کشور باشد و با همین قوانین موجود، ما می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم ولی اگر نیاز به افزودن تبصره یا ماده ای به قانون به منظور محک کاری باشد به نظرم ایرادی ندارد ولی اینکه بیان شود که قانون اشکال دارد بیشتر برای توجیه است. ابراهیم نکو درباره برخورد بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز هم گفت : به نظر می رسد بانک مرکزی هم در تلاش است تا فعالیت صرافی های غیر مجاز را کنترل کند تا شاهد فعالیت صرافی های غیر مجاز در بازار ارز نباشد.
وام های …
Source: اخبار صرافی ها