پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: در روز های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده ایم، بار دیگر نقش صرافی ها، به ویژه صرافی های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که آنها در مبادلات تجاری کشور ایفا می کنند و همچنین کمک های شایانی که توانسته اند به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.
Source: اخبار صرافی ها