گروه بنگاه‌ها: کارنامه بانک مسکن در حوزه تامین مالی مسکن سال‌های 92 تا 96، در 150 صفحه منتشر شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن گفت: بانک تخصصی-توسعه‌ای مسکن، بعد از تحمل بار سنگین تامین مالی طرح مسکن مهر در سال‌های 78 تا 92، در ابتدای دوره دولت یازدهم، نظام تامین مالی مسکن با آسیب‌‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌ها ازسوی مجموعه بانک مسکن به‌خصوص هیات‌مدیره بانک، به‌تدریج آمادگی لازم برای برای تغییر ریل را پیدا کرد و اکنون، ساختار توسعه‌ای بانک مسکن قادر است نیاز مالی بخش مسکن و ساختمان را با طیف متنوعی از ابزارها و نهادهای نوین، تامین کند.

Source: بانک و بیمه