امروز قیمت انواع سکه در صرافی ها باز هم با کاهش قیمت روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها