گروه بنگاه‌ها: رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تاثیر این متغیر را بر تمامی بازارها در مجموع «مثبت» توصیف کرد. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر سایر بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن چه تاثیری داشته است، گفت: از آنجا که کاهش نرخ سود سپرده‌ها، یک متغیر مهم میانجی محسوب می‌شود، طبیعتا در بازارهای دیگر از جمله ارز، طلا، مسکن و همین طور بازار سرمایه تاثیرگذار است.

Source: بانک و بیمه