مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار کرد: این بانک در زمینه تامین مالی طرح‌های زیرساخت توسعه‌ای نقش فعالی داشته و در این زمینه می‌توان از افتتاح پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لرستان و پتروشیمی مهاباد، برقی‌سازی خط‌آهن تهران – مشهد و تامین مالی نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور نام برد.

Source: بانک و بیمه