علی رضا لگزایی / کارشناس بانکی

بررسی صورت‌های مالی سیستم بانکی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بانک‌ها در فعالیت اصلی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات از حاشیه سود مناسبی برخوردار نبوده و سود پرداختی به سپرده‌ها به‌دلیل وجود موسسات غیر‌مجاز، بازارهای موازی فاقد مجوز و رقابت ناسالم، چنان روند افزایشی به خود گرفته که درآمد ناشی از تسهیلات توان پوشش سود پرداختی به سپرده‌ها را ندارد.

Source: بانک و بیمه