گروه بنگاه‌ها: موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی Capital intelligence، شرکت بیمه پارسیان را حائز برترین رتبه بین‌المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور ارزيابي كرد.موسسه CI یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی در سطح بین‌الملل که از سال 1982 در زمینه رتبه‌بندی فعالیت و شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی را در حدود 40 کشور رتبه‌بندی می‌کند. این موسسه پس از بررسی محیط کلان کشور، صنعت بیمه و در نهایت وضعیت شرکت، رتبه داخلی و بین‌المللی اعتباری بیمه پارسیان در صنعت بیمه کشور را اعلام کرد.این موسسه رتبه شرکت بیمه پارسیان در سطح بين‌المللي را BB– گزارش کرده و همچنین رتبه کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح داخلی شرکت بیمه پارسیان را نیز منتشر کرده که در کوتاه‌مدت 1A و در بلندمدت AA- است. براساس گزارش شرکت CI چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت داخلی و خارجی شرکت بیمه پارسیان هر دو در وضعيت با ثباتي قرار دارند.

Source: بانک و بیمه