دنیای اقتصاد: در پنجمین روز هفته، دلار سومین افزایش متوالی را به ثبت رساند تا به محدوده 3 هزار و 910 تومان وارد شود. شاخص بازار ارز که روز دوشنبه وارد کانال 3 هزار و 900 تومان شده بود، روز سه‌شنبه با 8 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 908 تومان رسید. روز چهار‌شنبه، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 914 تومان آغاز کرد که افزایشی 6 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین داشت. در ادامه روز، این ارز تا نقطه 3 هزار و 917 تومان نیز بالا رفت، ولی در نهایت با قیمت 3‌هزار و 916 تومان به کار خود پایان داد. ثبت این قیمت به معنای سومین رشد متوالی دلار بود.

Source: بانک و بیمه