دنیای اقتصاد: نخستین جشنواره «پژوهشگران جوان اقتصاد ایران» شروع به کار کرد. این جشنواره که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشکده‌ها و موسسات آموزشی اقتصاد در تهران برگزار خواهد شد، درصدد است تا پژوهشگر نخبه اقتصاد ایران را شناسایی و به جامعه معرفی کند. متقاضیان شرکت باید کارهای پژوهشی خود را تا پایان مهر ماه به سایت جشنواره بفرستند تا در معرض داوری استادان اقتصاد قرار گیرد. در دی ماه 10 نفر نهایی و در بهمن نفر برتر انتخاب خواهد شد.

Source: بانک و بیمه