گروه حوادث/ خانواده دختر جوان که در حمله سارق مسلح به یک صرافی کشته شده بود، ضمن حضور در دادسرای جنایی تهران و با توجه به اینکه عامل جنایت هنوز شناسایی نشده است خواستار دریافت دیه از بیت المال شدند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، رسیدگی به این پرونده از ساعت 12 ظهر اردیبهشت سال 92 و زمانی آغاز شد که صدای فریاد دختر جوانی از داخل یکی از صرافی های خیابان فردوسی به گوش رسید. همسایه ها و عابران با شنیدن فریاد های دختر جوان از صرافی امین، با مرد جوانی روبه رو شدند که کیفی را به گردنش انداخته و سراسیمه در حال فرار بود. این در حالی بود که همزمان با خروج پسر جوان، اسکناس های دلار از جیبش بیرون می ریخت اما او به سمت خیابان منوچهری گریخت.
لحظاتی بعد و به دنبال ورود مردم به داخل صرافی، آنها با بدن نیمه جان و خونین دختر صاحب صرافی-گیتی-روی زمین روبه رو شدند. دختر مجروح که به سختی حرف می زد، گفت: سارق جوان بعد از سرقت مقدار زیادی ارز او را با چاقو هدف قرار داده است.بدین ترتیب موضوع سرقت به پلیس و اورژانس اعلام شد، دقایقی بعد هم مجروح حادثه به بیمارستان انتقال یافت. تحقیقات در این باره ادامه …
Source: اخبار صرافی ها