حسن خوشپور

اقتصاددان

آنچه در دهه 40 شمسی در ایران اتفاق افتاد، علاوه بر اینکه ناشی از چیدمان صحیح نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی متولی برنامه‌ریزی و توسعه بود، نتیجه بالفعل شدن قابلیت‌هایی بود که از دهه‌های اول سال‌های 1300 ایجاد شده بود.طی دهه‌های اول و دوم سال‌های 1300، به‌گونه‌ای فونداسیون و زیربناهای اقتصاد کشور ساخته شد و در دهه 1340 روی همان زیربناها، فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستقر شدند و نرخ رشد بی‌سابقه 5/ 11 درصد در تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم 2 درصد را پدید آوردند. درست است که تمرکز در مرجع یا مراجع اجرایی و برنامه‌ریزی بخش تولید کشور به لحاظ مدیریتی اثر قابل توجهی در این موفقیت داشت، ولی «مدیریت کلان» اقتصاد کشور عامل اصلی و منحصربه‌فرد چنین جهشی بوده است.


Source: دنیای اقتصاد