• بایگانی ها

حساب بانکی

حساب بانکی یک حساب مالی بین مشتری بانک و موسسهٔ مالی (بانکی) است. حساب بانکی ممکن است یک حساب سپرده (حساب پس انداز یا deposit account)، یک کارت اعتباری (credit card) یا هر نوع حساب دیگری که توسط موسسه ارائه می‌شود باشد. گزارش تراکنش‌های مالی یک حساب بانکی در یک دورهٔ زمانی مشخص به نام صورتحساب بانکی (bank statement) به مشتری ارائه می‌شود. در هر زمان ماندهٔ حساب (balance of the account) موقعیت مالی مشتری را در موسسه مشخص می‌کند. مشتری می‌تواند براساس میزان سپرده (سرمایه یا fund) ای که به بانک واگذار کرده از حسابش برداشت (withdraw) کند.

حواله ارزی

حواله ارزی، (به انگلیسی: Payment order) عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت نماید.