عرضه عمومی، (به انگلیسی: public offering) به فرآیند عرضه اوراق بهادار یک شرکت یا ابرشرکت، به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران اطلاق می‌گردد، که از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود. برای ناشران مزیت عمده عرضه عمومی سهام، قابلیت فروش این اوراق به یک بازار هدف بزرگ و امکان تامین منابع مالی، به میزان قابل توجه است. فروش اولیه سهام گونه‌ای عرضه عمومی می‌باشد.