• بایگانی ها

Industrial Production Capity Utilization

شاخص تولیدات صنعتی و شاخص بهره وری کارخانجات تولیدی؛ به حجم سنجیده شده و زنجیره واری از تولیدات کمی کارخانجات و معادن و … داخلی یک کشور شاخص تولیدات صنعتی (Industrial Production) و به میزان (درصد) استفاده از ظرفیت یک واحد تولیدی یا معدن ، شاخص بهره وری (Capacity Utilization) اطلاق میگردد. شاخص تولیدات صنعتی نمایشگر کمیت و حجم تولید کارخانجات و معادن میباشد که با توجه به سهم 25% بخش تولیدات صنعتی از کل اقتصاد کشورهای پیشرفته میتواند اهمیت بالایی برای سرمایه گزاران داشته باشد.

Inter bank Market, بازار بین بانکی

بازاری است برای تبادل ارز خارجی که بانک ها درآن با تلفن یا شبکه الکترونیکی به معامله میپردازد – بازاری که از تبادل ارزها مابین بانکها ایجاد میشود.

Interest Rate Announcement

هرماه بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره تشکیل جلسه و اقدام به رای گیری از اعضا مینماید. پس از پایان رای گیری نیز بلا فاصله نتیجه رای گیری اعلام میگردد و از آنجاییکه هیچ بیانیه ای صادر نمیگردد، چند ساعت پس از پایان جلسه کنفرانسی مطبوعاتی برگزار میگردد و علت تصمیم گرفته شده نیز توضیح داده میشود. همچنین افزایش نرخ بهره باعث تاثیری مثبت بر ارز مربوطه میگردد که بیشتر به علت جذابتر شدن ارز با بهره و بازدهی بالاتر نزد سرمایه گذاران میباشد.