• بایگانی ها

Certificate of Deposit, سپرده مدت دار

از ابزارهای مالی جهت تامین سرمایه که توسط بانکها یا موسسات مالی پس انداز و اعطای وام ارائه می گردد. زمان آن کوتاه مدت یا میان مدت است- از سه ماه تا شش سال، مورد تضمین شرکت بیمه سپرده فدرال می باشد و به دارندگان حساب بهره پرداخت می کند و نرخ بهره آن هم بیشتر از حساب های دیگر است زیرا صاحب حساب حق ندارد قبل از پایان زمان مورد توافق پول خود را برداشت کند و اگر چنین کند به او جریمه تعلق می گیرد.

Composite Index of Leading Indicators, شاخص مرکب پیشرو

متشکل از 10 شاخص پیشرو که هر ماه توسط سازمان جهانی مدیران تجاری برای پیش بینی سمت و سوی تحولات اقتصادی ماه های آتی منتشر می شود. این ده شاخص پیشرو عبارتند از: میانگین ساعات کار هفتگی در بخش تولید کارخانه ای، میانگین تعداد درخواست های اولیه برای بیمه بیکاری ، میزان سفارشات جدیدی که تولیدکنندگان برای مواد و کالاهای مصرفی داشته اند- سرعت تحویل کالاهای جدید از تولیدکنندگان به فروشندگان، میزان سفارشات جدید کالاهای سرمایه ای غیر تسلیحاتی، تعداد مجوزهای جدید برای ساخت مسکن، شاخص سهام S&P500 ، عرضه پول M2 که بر اساس تورم برازش شده است، مابه التفاوت بین نرخ بهره بانکی ، ضریب اطمینان مصرف کننده.

Delayed Loss Delayed Payments

در هر شرکت بیمه‌ای بخشی از ذخایر خسارت مربوط به تعداد ادعاهای ناشناخته خسارتهای آتیمی باشد که شرکت بابت تعهدات بیمه‌ای خود با آن روبرو است. بنابراین محاسبه و تعیین این خسارت ناشناخته یا به عبارت دیگر، خسارت معوق از اهمیت بسزائی برخوردار است. همواره وقفه ایجاد شده از زمان وقوع حادثه منجر به خسارت و ایجاد تعهد مربوط به پوشش‌های بیمهای تا زمان پرداخت و تسویه خسارت برای یک پرونده یا گروهی از پرونده های باعث ایجاد خسارت معوق می شود. بنابراین خسارت معوق تابعی از زمان ایجاد حادثه و زمان پرداخت خسارت یا زمان پرداخت خسارت دیگر است. همچنین برای شناسائی بهتر خسارت معوق، شناسائی زمان اعلام خسارت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به بازه زمانی گزارش معوق یا ماهانه بوده یا سالانه که بیشتر سالانه مد نظر است.

Fill. پر کردن

روند تکمیل دستور مشتری برای خرید یا فروش جفت ارزی پرکردن – اجرای دستور مشتری ، خرید یا فروش جفت ارزی ، سهام یا اوراق بهادار

آتش سوزی

در بیمه آتش‌سوزی، آتش‌سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی غیرقابل کنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی معین کنترل شده‌ای را ترک نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد.