ریکاوری در لغت به معنای بازیافت- بازیافتن- مسترد نمودن و بهبود یافتن می‌باشد و در اصطلاح و مفهوم بیمه‌ای و حقوقی عبارت است از مطالبه و دریافت معادل خسارات پرداختی به بیمه‌گزار از مقصر حادثه، با توجه به اصل جانشینی شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت، مبلغی را بعنوان ریکاوری از مقصر حادثه دریافت نماید. در کلیه رشته‌های بیمه‌ای مرتبط با بخش اموال در صورت وجود مقصر اصل جانشینی امکان‌پذیر می‌باشد.