• بایگانی ها

لیزینگ عملیاتی

لیزینگ عملیاتی، (به انگلیسی: operating lease) نوعی لیزینگ است، که در آن، وسایل و تجهیزات توسط لیزکنندگان (اجاره‌کنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره می‌شود؛ بدون این که هدف کسب مالکیت آنها در میان باشد.

لیزینگ مالی

لیزینگ مالی، (به انگلیسی: Finance Lease) یا لیزینگ سرمایه، گونه‌ای لیزینگ است، که به اجاره‌­کننده، حق استفاده از کالا را می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، عنوان (لقب) مالکیت کالا را، با قیمتی نمادین و از پیش تعیین شده، به اجاره‌کننده منتقل می‌کند.