• بایگانی ها

پرداخت مشترک

پرداخت مشترک، (به انگلیسی: Co-payment) در امور بیمه، به پرداخت قسمتی از هزینه‌های پزشکی و یا خدمات اورژانسی مورد نیاز افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی گروهی می‌باشند، اطلاق می‌گردد. اینگونه پرداخت‌ها در عمل فقط در ایالات متحده آمریکا بکار گرفته می‌شود.